GENEL ŞARTLARİş bu sözleşmede Laz Turizm.SEY.ORG.TIC.LTD.ŞTİ ( LAZ TOUR ) ACENTA olarak, katılımcılar MÜŞTERİ olarak anılacaktır.


ÖDEMELER:


İlgili dönemdeki rezervasyon iptallerinde uygulanacak ceza oranları checkin tarihine 1 hafta kala iptal edilen rezervasyonlara toplam tutarın %100'ü, 2 hafta kala iptal edilenlere %50'si 15-21 gün kala iptallerde %20. Rezervasyon iptallerinde cezaları otomatik sistem tarafından hesaplanır ve müşterilerimize fatura edilir.


MÜCBİR SEBEPLER:


Tura çıkmadan veya tur sırasında meydana gelebilecek olağanüstü haller de (savaş, deprem, sel, kaza, siyasi, olay, grev, afet, hava şartları, teknik olay ve arızalar, devletlerarası ilişkilerden doğabilecek gecikmeler ve değişiklikler) Acenta turun programını değiştirmek veya tümden iptal etmek hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda herhangi bir ücret iadesi söz konusu değildir.


İPTAL ve DEVİR


Acenta gerekli gördüğü durumlarda müşteriye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından bir gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Tur hareket tarihinden 15 gün önce yapılan iptallerde Tur ücretinin %65 i, on gün önce yapılan iptallerde %50 si, yedi gün önce olan iptallerde %25 i müşteriye iade edilir. Yedi gün kala olan iptallerde ücret iadesi söz konusu değildir.


Müşteri satın aldığı turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur. Acenta, müşterinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde müşteriye herhangi bir ödeme yapılmaz. Uçaklı turlarda tur tarihinin 20 gün öncesi ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret kabul edilemez. Müşteriye ücret iadesi söz konusu olamaz.


GEZİLER


Acenta, zorunlu kaldığı durumlarda (yol ve hava şartları v.b.) daha önceden belirlenen tur programlarında tamamen veya kısmen değişiklik yapabilir. Ziyaret edilen yerlerde ulaşım firmalarının, otellerin, tesislerin v.b. yerlerin sorumluluğunda olan süreçlerde meydana gelebilecek aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.


ULAŞIM ve SAATLER


Uçak, vapur, tren, otobüs, minibüs v.b. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı firmaların yapacağı tarife değişikliklerinden acenta sorumlu tutulamaz. Acenta ulaşım araçlarındaki tarife değişikliklerini müşterilere bildirmekle birlikte, müşterilerde değişiklikleri öğrenmekle yükümlüdür. Acenta ulaşım firmaları ile ilgili doğabilecek gecikme, iptal veya başka nedenlerden doğabilecek aksaklıklardan, zarardan, kayıptan sorumlu tutulamaz. Acenta tur araçlarındaki yerleşim planını kendisi belirler.


KAYIP ÇALINTI


Tüm tur süresinde (ulaşım, konaklama, gezi, tesis) tura katılanların beraberindeki eşya ve paraların kaybolmasından, çalınmasından ve hasar görmesinden acenta sorumlu tutulamaz. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulamaz. Kaybolan bagaj içindeki tüm eşyalardan acenta sorumlu tutulamaz.


DİĞER HÜKÜMLER


Müşterinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde müşteri(ler) turu terk etmiş, hizmeti alıp kullanmış addolunur.


Müşteri şikâyetçi olunan hususların hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirilmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. Müşterinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.


Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan müşteri(ler)de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan müşteri(ler)in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın müşteriye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler) ye(e) ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan müşteri(ler) imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.


Sözleşmenin müşteride kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.


Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Artvin – Hopa Mahkemeleri Hükümleri geçerlidir.